Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2015

MINESSOTA'S GREEK ADOPTEED GIRL IS SEEKING FOR HER ROOTS IN THESSALONIKI

BORN IN THESSALONIKI IN 1961, AUGUST KIM KRUSE SEEKS HER FAMILY!
The baby in the box digs for her Greek rootsKim Kruse hopes finding her original family will fill a void in her troubled life

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου